Etableringen - Hva hva får du for pengene

Når man anskaffer seg Easy CMS er det typisk 2 scenarier som oppstår, at man har en eksisterende nettside eller man starter med en helt ny side. I noen tilfeller vil det være rom for å redusere etableringskostnaden og i noen tilfeller vil vi måtte øke den.

Normalt når vi mottar en ny side, bygger vi den opp fra bunnen av igjen med moderne og validerende CSS-design slik at du får glede av de mange søkemotoroptimaliseringgrepene som er gjordt med Easy CMS. I tillegg når vi legger inn det eksisterende innholdet du har vasker vi teksten for evt feil og mangler slik at redigering av innholdet i ettertid blir så enkelt som mulig.

Når halvverer vi etableringskostnaden?

Nettsider som inneholder få sider, eks 5 sider, går fortere for oss å sette opp og honoreres i form av 1/2 pris på etablering. På samme måte vil sider som settes opp med nytt design, utviklet av oss eller andre, resultere i 1/2 pris på etableringen.

Og når blir det dyrere?

Typisk om siden du har idag inneholder +50 sider, eller har et omfattende design som krever ekstra spesialtilpasninger. Erfaringsmessig utgør dem som krever høyere etablering 1/15 av våre kunder.

De fleste som faller inn under en dyrere etablering vet dette selv før de kontakter oss, og oftest er det sider som inneholder helt spesielle funksjoner,

I noen tilfeller hvor økt etablering er nødvendig kan vi unngå dette mot ikke å bygge om siden til validerende CSS-design, men at vi beholder den originale oppbygningen (les. kildekoden) deres. Og/ eller at man ikke vasker innholdet som legges inn i systemet.

Content