Kvinnespor - Lokalhistoriske bilder fra Namdalseid

Publisert 17.10.2007

Prosjektet har som mål å formidle lokalhistorie fra Namdalseid kommune sett fra kvinners ståsted, gjennom å produsere og tilby en nettpresentasjon av tematisk utvalgte fotografier fra perioden 1900-1960. Målgruppen for prosjektet vil være skole og befolkningen for øvrig. Denne første fase i nettpresentasjonen skal danne grunnlaget for å kunne utvikle/utvide dette til å dekke regionen Midtre Namdal som består av fem samarbeidende kommuner.

En publiseringsløsning - Easy CMS

Vi ble kontaktet av Namdalseid Kommune i anbudsrunde for å levere et komplett publiseringssystem for et av deres nye prosjekter. Nettsidens profil og funksjonalitet var allerede definert av dem som stod bak prosjektet, så oppgaven vår var om Easy CMS i det hele tatt kunne brukes for siden. Etter noen små justeringer og en ny modul i Easy CMS var vi klare.

Flotte bildegallerier

En av utfordringene med Kvinnespor var bildegalleriene. Easy CMS har idag flotte bildegallerier som er veldig enkle å administrere, og vi ønsket å beholde en enkel administrasjon selv med avanserte bildegallerier. Resultatet var en ny modul i Easy Webshop som kan generer komplekse bildegallerier med den funksjonalitet du som kunde man måtte ha behov for.


Hvorfor skal du velge Steinhaug som samarbeidspartner

Ved å velge Steinhaug som samarbeidspartner sikrer du deg at dine nettsider er i beste hender, ikke bare idag - men også i morgen. Mer informasjon om validerende webdesign...

Content