MarkedMAX3 er konstant i utvikling og vi loggfører alle endringer som skjer i systemet. Fra denne siden vil di til enhver tid ha oversikt over de viktigste justeringene i systemet.

 • Utbedring av feil
 • Ny funksjonalitet
 • Forbedring av eksisterende funksjonalitet
 • 26 mars 2010, v3.0.2
 • Flettefunksjon for bilder tar også med seg background bilder, for design elementer.
 • Flettefunksjon for bilder tar også med seg CSS bilder, for design elementer.
 • Kildekodekampanje, uten WYSIWYG editor for perfekte kampanjer på detaljnivå.
 • Webversion, la mottaker se nyhetsbrev i nettleseren med tracker lenke.
 • Ny parserparameter, {link.weblink} or {link.weblink.track} om man ønsker å lenke til webversion.
 • Ny parserparameter, {link.unsubscribe} om man ønsker å designe denne tekst/ lenke selv.
 • Ny parserparameter, {owner.company} {owner.email} og {owner.name}.
 • Ny parserparameter, {beacon} om man ønsker å sette inn beacon selv.
 • Standard utmeldingstekst for e-poster er omskrevet, har nå et minimalistisk oppsett i bunn av side.
 • 9 mars 2010, v3.0.1
 • Påmeldingskvitteringer ble ikke definert med tegnsett, ergo ble det æøå feil på enkelete systemer.
 • Påmeldingskvitteringer kom fra Steinhaug, nå kommer dem fra korrekt bruker av systemet.
 • Påmeldingsskjema kan nå også inneholde navn på bruker.
 • Lenker med parametre ble ikke lagret korrekt, da dem inneholdt htmlentities for ampersand.
 • 1 november 2009, v3
 • Template modus
 • 24 oktober 2009, v3 RC4
 • Mottakersikkerhet. Om en mottaker sletter seg fra systemet er det ikke mulig å aktivere brukeren fra admin igjen. Mottakers valg skal ikke kunne overstyres av systemet.
 • Mottakere, e-poster som genererer feil deaktiveres automatisk (hard-bounce).
 • Mottakere som er deaktivert kan manuellt åpnes opp igjen fra administrasjonen.
 • 30 september 2009, v3 RC3
 • Enkelt og avansert grensesnitt for den enkelte bruker. Avanserte funksjoner som sjeldent brukes kan skjules.
 • Funksjonalitet for å flette ved bilder i mailutsendelsen slik at dem slipper å lastes ned når bruker leser mail.
 • Mottakere, kan nå filtreres med frisøk.
 • Mottakere, kan nå filtreres pr gruppe.
 • Mottakere, kan nå eksporteres til Excel fil. Alle eller pr gruppe.
 • Import, mottakere kan importeres fra tekst til ønsket gruppe(r).
 • 30 september 2009, v3 RC1
 • Automailer for bounce håndtering er nå sentralisert, enklere vedlikehold i fremtiden for alle brukere.
 • 25 september 2009, v3 RC
 • Statistikk side for dem forskjellige statistikker
 • Beacon lagt til, se hvor mange som har lest mailen
 • Legg til bildefunksjon bygget om, ingen skallering lengre
 • Automatisk håndtering av returmailer og detektering av hard- og soft- bounce.
 • 6 juli 2009, v3 beta
 • Lister kan nå klikkes på hvor som helst for å editeres
 • Unike utsenderadresser. Hver e-post har nå egne innstillinger for avsenders navn og adresse
 • Visuell e-postvalidering, skjemafelter får nå en fin grønn hake når e-post er korrekt
 • Brukergrupper. Man kan nå lage forskjellige grupper som brukere kan abbonere på.
 • Brukeradministrasjon, brukere kan selv administrere sine medlemskap på dem forskjellige gruppene.
 • Statistikk, lenkestatistikk. Se hvor mange som har klikket på den enkelte lenke i e-posten din.
 • Statistikk, totalt utsendte e-poster.
 • Hver e-post kampanje har nå egen e-post avsender
 • Arbeidsflyt i administrasjonen er bygget om, systemet er nå konsentrert runt hver kampanje.
 • 1 August 2008, v3 alfa
 • Total omskrivning av MarkedMAX2

Content